Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése

Projektrol

Projektről

A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő a Duna 1794 fkm szelvényénél, a Mosoni-Duna torkolatában helyezkedik el, 38,5 km-re a Duna-Rajna-Majna vízi út földrajzi felezőpontjától. A Kikötőből vízi úton szinte bárhová el lehet jutni a Duna-Majna-Rajna csatornán keresztül. Itt halad el több országos, kiemelt jelentőségű tranzit vasútvonal, valamint a gyorsforgalmi úthálózat fővonala is. A Kikötő fekvése tehát igen kedvező, a Nyugat-dunántúli régió legnagyobb intermodális logisztikai központja, amely lehetőséget nyújt vízi, közúti, vasúti árutovábbításra, belföldi és nemzetközi áruforgalom lebonyolítására egyaránt, ezáltal kiváló lehetőséget biztosít a tranzit áruforgalom és az ahhoz kapcsolódó átrakodás, logisztikai feladatok ellátására. Megközelítése közúton az M1-es autópályáról Nagyszentjánoson és Gönyűn keresztül vagy az M19 autóúton Győrszentivánon keresztül, az 1. számú főúton történhet. Vasúti megközelítése a Budapest-Bécs közötti két-vágányú villamosított fővonalról, a KIOP projekt keretében megvalósult Győrszentiván vasútállomásról induló iparvágánnyal lehetséges.

A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése tárgyú projekt általános célja az országos és regionális közlekedés intermodalitásának fokozása, a különböző közlekedési módok összekapcsolásával, a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedési módozatok összekapcsolásának elősegítése. Megvalósulásával az ország jobban bekapcsolódik az európai gazdasági vérkeringésbe és a fejlődő piacok adta lehetőségek jobban kihasználhatókká válnak a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével.

A Kikötő fejlesztését a Kormány a 486/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet által módosított 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítette. A kiemelt projektté nyilvánítás után a Kormány a 1092/2014. (II.28.) Korm. határozatban döntött a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztésének betelepítési stratégiájához kapcsolódó állami infrastruktúra megépítésére vonatkozó kötelezettségvállalásról. A projekt támogatás megszerzésének alapját képező lejelentési dokumentációt az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága SA.3847 sz. határozatában jóváhagyta. A jóváhagyott lejelentési dokumentációval összhangban összeállított KÖZOP kiemelt projektjavaslat 2014. október 6-án került benyújtásra, amelyet a Kormány az 1704/2014. (XII. 3.) Korm. határozatában hagyott jóvá. A Támogatási Szerződés 2015. január 22-én jött létre. A projekt kedvezményezettje az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A projekt 2015. évi része KÖZOP, 2016. évi része pedig várhatóan az IKOP keretében valósul meg. A munkaterület átadása 2015.08.07-én megtörtént, a projekt teljesítési határideje 2016.07.20. A Magyar Állam és az Európai Unió támogatásának összege 6,3 milliárd Forint.

A projekt keretében megvalósul 5 függőleges partfalas hajóállás - ebből a H4 hajó-szervízállásként (zöldterminálként) - kerül kialakításra és a mögöttes területek infrastrukturális ellátása is. (út, vasút, közművek, zöldterminál). A tervezett partfal szerkezeti kialakítása: a vízoldali fal korrózióvédelmi bevonattal ellátott 19,00 m hosszú vízzáró acél szádlemezekből készül, melynek állékonyságát acél szádlemezekből készülő horgonyfalhoz történő hátrahorgonyzás biztosítja. A vízoldali fal tetején vb. fejgerenda fut. A partfalban hágcsók, kikötőbakok és lépcsőházak létesülnek. A zöldterminálon biztosított lesz a hajókon keletkező olajos fenékvíz, szennyvíz és hulladékok előírásoknak megfelelő átvétele. A zöldterminálhoz kapcsolódóan a parton létesül egy kezelőépület.        A tervezett kétszintes épület technológiai blokkból és irodablokkból áll. A H4-H8 hajóállások mögötti területet fel kell tölteni a 115,00 mBf szintre. Ez a durva tereprendezés szintje, erre épülnek rá a burkolatok, vágányok. A déli és keleti oldalon a feltöltést T keresztmetszetű támfal választja el a mélyebben fekvő úttól és vasúttól. A trimodalitás megvalósítása érdekében a meglévő P1 vágány továbbépül a partfalak mellett és leágazások (W1, W2 vágányok) is készülnek. A partfal mögötti daruzott terület vasúti kiszolgálását a P1, P2 vágányok biztosítják, melyek burkolattal lesznek ellátva.  A H5-H7 hajóállások függőleges partfala mögött fúrt cölöp alapozású vasbeton darupálya létesül.    A kiépítendő új úthálózat biztosítja majd a H4-H8 hajóállások és mögöttes terület közúti elérhetőségét.